Danh mục sản phẩm

TỦ LẠNH Mitsubishi Electric

Tủ Lạnh Mitsubishi MR-CX35EM-BRWV 272 lít Mới 2020
Giá Bán: 11.850.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-V50EH-BRW, 414 lít, Inverter
- 39%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-V50EH-BRW, 414 lít, Inverter
Giá Bán: 13.300.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

TỦ LẠNH 3 CÁNH MITSUBISHI ELECTRIC MR-CX41EJ-PS-V 326 Lít INVERTER
- 30%
TỦ LẠNH 3 CÁNH MITSUBISHI ELECTRIC MR-CX41EJ-PS-V 326 Lít INVERTER
Giá Bán: 13.990.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

TỦ LẠNH 3 CÁNH MITSUBISHI ELECTRIC MR-CX41EJ-BRW-V 326 Lít INVERTER
- 30%
TỦ LẠNH 3 CÁNH MITSUBISHI ELECTRIC MR-CX41EJ-BRW-V 326 Lít INVERTER
Giá Bán: 13.990.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

TỦ LẠNH 3 CÁNH MITSUBISHI ELECTRIC MR-CX46EJ-PS-V 358 Lít INVERTER
- 33%
TỦ LẠNH 3 CÁNH MITSUBISHI ELECTRIC MR-CX46EJ-PS-V 358 Lít INVERTER
Giá Bán: 14.600.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

TỦ LẠNH 3 CÁNH MITSUBISHI ELECTRIC MR-CX46EJ-BRW-V 358 Lít INVERTER
- 33%
TỦ LẠNH 3 CÁNH MITSUBISHI ELECTRIC MR-CX46EJ-BRW-V 358 Lít INVERTER
Giá Bán: 14.600.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ Lạnh Inveter Mitsubishi MR-CGX41EN-GBR-V - 326L MỚI 2020
- 31%
Tủ Lạnh Inveter Mitsubishi MR-CGX41EN-GBR-V - 326L MỚI 2020
Giá Bán: 15.100.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ Lạnh Inveter Mitsubishi MR-CGX41EN-GBK-V - 326L MỚI 2020
- 31%
Tủ Lạnh Inveter Mitsubishi MR-CGX41EN-GBK-V - 326L MỚI 2020
Giá Bán: 15.100.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX71Y-BR-V, 694 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp
- 46%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX71Y-BR-V, 694 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp
Giá Bán: 15.660.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ Lạnh Inveter Mitsubishi MR-CGX46EN-GBR-V - 358L MỚI 2020
- 36%
Tủ Lạnh Inveter Mitsubishi MR-CGX46EN-GBR-V - 358L MỚI 2020
Giá Bán: 16.700.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ Lạnh Inveter Mitsubishi MR-CGX46EN-GBK-V 358 Lít MỚI 2020
- 32%
Tủ Lạnh Inveter Mitsubishi MR-CGX46EN-GBK-V 358 Lít MỚI 2020
Giá Bán: 17.600.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-BR-V, 506 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp
- 30%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-BR-V, 506 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp
Giá Bán: 20.150.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-P-V, 506 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp
- 21%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX53Y-P-V, 506 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp
Giá Bán: 25.860.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ lạnh 4 cánh Mitsubishi MR-L72EN-GSL Inverter - 580L MỚI 2020
- 7%
Tủ lạnh 4 cánh Mitsubishi MR-L72EN-GSL Inverter - 580L MỚI 2020
Giá Bán: 25.990.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-L72EH-BRW-V, 580 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp
Giá Bán: 27.500.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 580 lít MR-LA72ER-GBK
Giá Bán: 28.100.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ lạnh 4 cánh Mitsubishi MR-L78EN-GSL Inverter - 635L MỚI 2020
- 29%
Tủ lạnh 4 cánh Mitsubishi MR-L78EN-GSL Inverter - 635L MỚI 2020
Giá Bán: 28.500.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 555 lít MR-LX68EM-GBK-V
- 18%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 555 lít MR-LX68EM-GBK-V
Giá Bán: 30.200.000 đ
Thông tin khuyến mại
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-L78EH-BRW-V, 635 lít, Inverter
- 24%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-L78EH-BRW-V, 635 lít, Inverter
Giá Bán: 30.300.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 635 lít MR-LA78ER-GBK
- 22%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric Inverter 635 lít MR-LA78ER-GBK
Giá Bán: 31.300.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX71Y-P-V, 694 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp
- 41%
Tủ lạnh Mitsubishi Electric MR-WX71Y-P-V, 694 lít, Inverter + Bộ thủy tinh cao cấp
Giá Bán: 33.560.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ lạnh 6 cánh Mitsubishi Electric MR-WX52D-F-V - 506 Lít MỚI 2020
- 15%
Tủ lạnh 6 cánh Mitsubishi Electric MR-WX52D-F-V - 506 Lít MỚI 2020
Giá Bán: 59.200.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ lạnh 6 cánh Mitsubishi Electric MR-WX52D-BR-V - 506 Lít MỚI 2020
- 15%
Tủ lạnh 6 cánh Mitsubishi Electric MR-WX52D-BR-V - 506 Lít MỚI 2020
Giá Bán: 59.500.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Tủ lạnh 6 cánh Mitsubishi Electric MR-WX70C-F-V - 694 Lít MỚI 2020
- 11%
Tủ lạnh 6 cánh Mitsubishi Electric MR-WX70C-F-V - 694 Lít MỚI 2020
Giá Bán: 82.500.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán TẠI KHO - Chưa bao gồm vận chuyển và lắp đặt.

Cam kết hàng chính hãng mới 100% bảo hành toàn quốc

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

Call : 024.22.622.777 - 0932.35.37.39 - 0987.32.82.60 - 085.789.23.42.

Chọn theo hãng sản xuất

Bài viết liên quan