Danh mục sản phẩm

TỦ LẠNH HITACHI

Tủ lạnh Hitachi R-B340EGV1 323 lít Inverter
- 23%
Tủ lạnh Hitachi R-B340EGV1 323 lít Inverter
Giá Bán: 9.900.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi FG480PGV8 (GBK) - 366L Inverter
- 47%
Tủ lạnh Hitachi FG480PGV8 (GBK) - 366L Inverter
Giá Bán: 10.500.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi FG480PGV8 (GBW) - 366L Inverter
- 47%
Tủ lạnh Hitachi FG480PGV8 (GBW) - 366L Inverter
Giá Bán: 10.500.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi R-B330PGV8(BBK) - 275 lít Inverter , MỚI 2019
- 89%
Tủ lạnh Hitachi R-B330PGV8(BBK) - 275 lít Inverter , MỚI 2019
Giá Bán: 10.700.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi Inverter 339L R-FVX450PGV9 (GBK) Mới 2021
- 40%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 339L R-FVX450PGV9 (GBK) Mới 2021
Giá Bán: 10.800.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hiatchi Inverter 366L (FVX480PGV9) GBK Mới 2020
- 39%
Tủ lạnh Hiatchi Inverter 366L (FVX480PGV9) GBK Mới 2020
Giá Bán: 12.100.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVX480PGV9 MIR
- 31%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 366 lít R-FVX480PGV9 MIR
Giá Bán: 12.350.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 lít R-FVX510PGV9 GBK
- 29%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 lít R-FVX510PGV9 GBK
Giá Bán: 12.650.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi FG510PGV8 (GBK) - 406L Inverter MODEL MỚI 2019
- 35%
Tủ lạnh Hitachi FG510PGV8 (GBK) - 406L Inverter MODEL MỚI 2019
Giá Bán: 12.990.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi FG510PGV8 (GBW) - 406L Inverter MODEL 2019
- 35%
Tủ lạnh Hitachi FG510PGV8 (GBW) - 406L Inverter MODEL 2019
Giá Bán: 12.990.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GMG
- 31%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GMG
Giá Bán: 13.050.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GBK Mới 2021
- 26%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 349 lít R-FVY480PGV0 GBK Mới 2021
Giá Bán: 13.300.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi Inverter 443 Lít R-FVX510PGV9 (MIR) Mới 2021
- 25%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 443 Lít R-FVX510PGV9 (MIR) Mới 2021
Giá Bán: 13.450.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi R-FG560PGV7(GBK) - 450 lít Inverter mới 2019
- 47%
Tủ lạnh Hitachi R-FG560PGV7(GBK) - 450 lít Inverter mới 2019
Giá Bán: 13.800.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 Lít R-FVY510PGV0 (GBK) Mới 2021
- 26%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 406 Lít R-FVY510PGV0 (GBK) Mới 2021
Giá Bán: 13.990.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi 450L R-FG560PGV8 (GBK)
- 23%
14.500.000 đ 18.900.000 đ
Tủ lạnh Hitachi 450L R-FG560PGV8 (GBK)
Giá Bán: 14.500.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi 489L R-FG560PGV8X (GBK)
- 22%
Tủ lạnh Hitachi 489L R-FG560PGV8X (GBK)
Giá Bán: 15.600.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi R-FG690PGV7X(GBK) - 550 lít Inverter - HÀNG CHÍNH HÃNG
- 28%
Tủ lạnh Hitachi R-FG690PGV7X(GBK) - 550 lít Inverter - HÀNG CHÍNH HÃNG
Giá Bán: 16.550.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 (GBK), MỚI 2019
- 42%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 509 lít R-FW650PGV8 (GBK), MỚI 2019
Giá Bán: 16.700.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

TỦ LẠNH HITACHI  R-FW690PGV7 (GBK/GBW) ,540L, Inventer , New 2018
- 45%
TỦ LẠNH HITACHI R-FW690PGV7 (GBK/GBW) ,540L, Inventer , New 2018
Giá Bán: 19.700.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

TỦ LẠNH HITACHI  R-FW690PGV7X (GBK/GBW) ,540L, Inventer , New 2018
- 41%
TỦ LẠNH HITACHI R-FW690PGV7X (GBK/GBW) ,540L, Inventer , New 2018
Giá Bán: 22.300.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Toshiba Inverter 515 lít GR-RF669WI-PGV(A9)-BG Mới 2023
- 24%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 515 lít GR-RF669WI-PGV(A9)-BG Mới 2023
Giá Bán: 22.800.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 (GCK) Mới 2021
- 17%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 569 lít R-WB640PGV1 (GCK) Mới 2021
Giá Bán: 24.900.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Hitachi Inverter 590 lít R-M800PGV0 (GBK) Mới 2021
- 59%
Tủ lạnh Hitachi Inverter 590 lít R-M800PGV0 (GBK) Mới 2021
Giá Bán: 25.490.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Chọn theo hãng sản xuất

Bài viết liên quan