Danh mục sản phẩm

TỦ LẠNH TOSHIBA

Tủ lạnh Toshiba Inverter 233 lít GR-A28VM UKG (HÀNG CHÍNH HÃNG)
- 56%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 233 lít GR-A28VM UKG (HÀNG CHÍNH HÃNG)
Giá Bán: 4.850.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Toshiba Inverter 180 lít GR-B22VU UKG
- 38%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 180 lít GR-B22VU UKG
Giá Bán: 4.990.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Toshiba Inverter 194 lít GR-A25VM (UKG)
- 52%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 194 lít GR-A25VM (UKG)
Giá Bán: 5.200.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Toshiba M28VBZ(DS) 226L Inverter
- 49%
Tủ lạnh Toshiba M28VBZ(DS) 226L Inverter
Giá Bán: 5.560.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Toshiba Inverter 238L  A28VS(DS1) Mới 2020
- 27%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 238L A28VS(DS1) Mới 2020
Giá Bán: 5.800.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Toshiba Inverter 253 lít GR-B31VU (SK) Mẫu 2019
- 43%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 253 lít GR-B31VU (SK) Mẫu 2019
Giá Bán: 6.200.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Toshiba 253L Inverter GR-B31VU(UKG)
- 40%
Tủ lạnh Toshiba 253L Inverter GR-B31VU(UKG)
Giá Bán: 6.500.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

TỦ LẠNH TOSHIBA INVERTER 312 Lít GR-RT416WE-PMV(58)-MM Mới 2023
- 46%
TỦ LẠNH TOSHIBA INVERTER 312 Lít GR-RT416WE-PMV(58)-MM Mới 2023
Giá Bán: 6.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
Tủ lạnh Toshiba 305L Inverter GR-A36VUBZ(DS1) Bạc
- 51%
Tủ lạnh Toshiba 305L Inverter GR-A36VUBZ(DS1) Bạc
Giá Bán: 7.800.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ Lạnh Toshiba Inverter 338 Lít GR-RT468WE-PMV(58)-MM Mới 2023
- 43%
Tủ Lạnh Toshiba Inverter 338 Lít GR-RT468WE-PMV(58)-MM Mới 2023
Giá Bán: 7.990.000 đ
Thông tin khuyến mại
Tủ lạnh Toshiba 311 Lít Inventer GR-RT395WE-PMV(06)-MG, Lấy nước ngoài, Mới 2021
- 52%
Tủ lạnh Toshiba 311 Lít Inventer GR-RT395WE-PMV(06)-MG, Lấy nước ngoài, Mới 2021
Giá Bán: 8.100.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Toshiba 337 Lít Inventer  GR-RT435WE-PMV(06)-MG, Lấy nước ngoài, Mới 2021
- 47%
Tủ lạnh Toshiba 337 Lít Inventer GR-RT435WE-PMV(06)-MG, Lấy nước ngoài, Mới 2021
Giá Bán: 9.400.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Toshiba Inverter 407 lít GR-RT535WE-PMV(06)-MG, Lấy nước ngoài , Mới 2021
- 42%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 407 lít GR-RT535WE-PMV(06)-MG, Lấy nước ngoài , Mới 2021
Giá Bán: 10.500.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Toshiba Inverter 312 lít GR-RT400WE-PMV(06)-MG , Mới 2021
- 17%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 312 lít GR-RT400WE-PMV(06)-MG , Mới 2021
Giá Bán: 11.800.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Toshiba Inverter 338 lít GR-RT440WE-PMV(06)-MG , Mới 2021
- 9%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 338 lít GR-RT440WE-PMV(06)-MG , Mới 2021
Giá Bán: 12.800.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Toshiba Inverter 596 lít GR-RS775WI-PMV(06)-MG
- 34%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 596 lít GR-RS775WI-PMV(06)-MG
Giá Bán: 13.200.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ Lạnh Toshiba Inverter 511 Lít GR-RF610WE-PMV(37)-SG Mới 2020
- 52%
Tủ Lạnh Toshiba Inverter 511 Lít GR-RF610WE-PMV(37)-SG Mới 2020
Giá Bán: 14.300.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-AG58VA GG  555 lít - AG58VA (GG) Model 2019
- 42%
Tủ lạnh Toshiba Inverter GR-AG58VA GG 555 lít - AG58VA (GG) Model 2019
Giá Bán: 14.950.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Toshiba Inverter 509 lít GR-RF605WI-PMV(06)-MG
- 37%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 509 lít GR-RF605WI-PMV(06)-MG
Giá Bán: 15.800.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh 2 cánh Inverter Toshiba GR-AG58VA/XK - 555 Lít Model mới 2019
- 28%
Tủ lạnh 2 cánh Inverter Toshiba GR-AG58VA/XK - 555 Lít Model mới 2019
Giá Bán: 15.800.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ Lạnh Inverter Toshiba GR-AG66VA-XK (608L) Model mới 2019
- 38%
Tủ Lạnh Inverter Toshiba GR-AG66VA-XK (608L) Model mới 2019
Giá Bán: 15.990.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh Toshiba Inverter 596 lít GR-RS780WI-PGV(22)-XK MỚI 2022
- 36%
Tủ lạnh Toshiba Inverter 596 lít GR-RS780WI-PGV(22)-XK MỚI 2022
Giá Bán: 16.700.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ Lạnh Inverter Toshiba GR-AG66VA-GG (608L) Model mới 2019
- 34%
Tủ Lạnh Inverter Toshiba GR-AG66VA-GG (608L) Model mới 2019
Giá Bán: 17.100.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Tủ lạnh 2 cánh Inverter Toshiba GR-AG58VA/X - 555 Lít  Model Mới 2019
- 14%
Tủ lạnh 2 cánh Inverter Toshiba GR-AG58VA/X - 555 Lít Model Mới 2019
Giá Bán: 17.200.000 đ
Thông tin khuyến mại

Giá Trên Là Giá Bán BUÔN TẠI KHO - Áp dụng cho các cửa hàng và đại lý.

CAM KẾT GIÁ RẺ NHẤT HÀ NỘI.

CAM KẾT HÀNG CHÍNH HÃNG MỚI 100% BẢO HÀNH TOÀN QUỐC.

Call : 024.22.622.777.- 0932.35.37.39.- 0987.32.82.60.- 085.789.23.42.

Chọn theo hãng sản xuất

Bài viết liên quan